Esteettinen klinikka

Esteettinen klinikka tarjoaa nykyaikaisen lähestymistavan kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin. Näissä klinikoissa yhdistyy lääketieteellinen osaaminen, teknologian huipputaso ja asiakaslähtöinen palvelu. Miten esteettiset klinikat toimivat ja millaisia hoitoja ne sisältävät?

Esteettisiä klinikoita Suomessa

 • AMA
 • Minnaliina
 • Clinic Lux
 • Skinova
 • Nordicshape
 • Nordic Med Spa
 • Klinik Linnea
 • BNS Clinic

Esteettinen klinikka ja lääketieteellinen osaaminen sekä turvallisuus

Esteettisellä klinikalla työskentelee ammattitaitoisia lääkäreitä, hoitajia ja teknisiä asiantuntijoita, joilla on vankka kokemus ja koulutus alalta.

Ennen hoidon aloittamista tehdään perusteellinen konsultaatio, jossa selvitetään asiakkaan toiveet, odotukset ja terveydentila. Tämä varmistaa, että esimerkiksi esteettinen injektiohoito suunnitellaan yksilöllisesti ja turvallisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Teknologian huipputaso

Hyvä esteettinen klinikka käyttää alan uusimpia teknologioita ja hoitomenetelmiä. Näihin voi kuulua esimerkiksi laserhoitoja, ihon uudistamiseen tarkoitettuja laitteita, injektoitavia täyteaineita ja botuliinitoksiinia sekä muita innovatiivisia hoitoja. Lue lisää: Esteettiset ihonhoitoklinikat

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut entistä tehokkaampia ja vähemmän invasiivisia hoitovaihtoehtoja, jotka tuottavat erinomaisia tuloksia ilman pitkää toipumisaikaa.

Asiakaslähtöinen palvelu

Esteettinen klinikka tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet otetaan huomioon jokaisessa vaiheessa, ja heitä ohjataan ja tuetaan läpi koko hoitoprosessin.

Hyvä asiakaspalvelu on osa klinikan perusarvoja, ja henkilökunta pyrkii luomaan lämpimän ja kannustavan ilmapiirin, jossa asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Esteettinen klinikka ja monipuoliset palvelut

Esteettiset klinikat tarjoavat monipuolisia palveluita, jotka kattavat erilaisia kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita. Näihin voi kuulua muun muassa:

 • Kasvojen ja vartalon hoito: Ihonhoito, laserhoidot, rasvaimu, ihon kiinteyttäminen jne.
 • Injektoitavat hoidot: Täyteaineet, botuliinitoksiini (esim. Botox), mesoterapia jne.
 • Esteettinen kirurgia: Rintojen suurennus tai pienennys, kasvojenkohotus, silmäluomien korjaus jne.
 • Hiustenhoito: Hiusten siirto, hiuspohjan hoito, karvanpoisto laserilla jne.
 • Terveydenhuolto: Ravitsemusneuvonta, painonhallintaohjelmat, hormonitasapainon korjaus jne.

Ketä esteettisellä klinikalla työskentelee?

Esteettisellä klinikalla voi työskennellä monenlaisia ammattilaisia, jotka kaikki tuovat oman erikoisosaamisensa ja panoksensa klinikan toimintaan. Alla listaamme mahdollisia tekijöitä, joita kohtaat esteettisellä klinikalla:

 1. Lääkärit: Esteettisillä klinikoilla työskentelee usein lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi plastiikkakirurgiaan, ihotauteihin tai kosmetiikkalääketieteeseen. He vastaavat hoitojen suunnittelusta, potilaskonsultaatioista ja hoidon toteutuksesta, ja heidän tehtävänään on varmistaa hoidon turvallisuus ja tehokkuus.
 2. Hoitajat: Esteettiset sairaanhoitajat ovat tärkeä osa esteettisen klinikan henkilökuntaa. He voivat avustaa lääkäreitä hoidon toteutuksessa, tehdä ennakkoarviointeja ja tarjota potilaille jälkihoitoa ja ohjeistusta hoitojen jälkeen. Lisäksi he voivat suorittaa itsenäisesti tiettyjä hoitoja, kuten injektioita tai ihonhoitotoimenpiteitä.
 3. Tekniset asiantuntijat: Esteettisillä klinikoilla voi olla myös teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet käyttämään erilaisia laitteita ja teknologioita, kuten laserhoitolaitteita tai ihon uudistamiseen tarkoitettuja laitteita. Heidän tehtävänään on varmistaa, että laitteet toimivat oikein ja että esteettiset hoidot suoritetaan turvallisesti.
 4. Asiakaspalveluhenkilöstö: Asiakaspalveluhenkilöstö vastaa asiakkaiden vastaanotosta, ajanvarauksista, maksuliikenteestä ja yleisestä asiakaspalvelusta. He ovat usein ensimmäinen kontakti asiakkaisiin ja heidän tehtävänään on varmistaa, että asiakkaat kokevat olonsa tervetulleiksi ja saavat tarvitsemansa tiedot ja ohjeistuksen.
 5. Hallinnollinen henkilökunta: Hallinnollinen henkilökunta hoitaa klinikan päivittäistä hallintoa, kuten taloushallintoa, henkilöstöhallintoa, markkinointia ja mainontaa sekä muita toimistotehtäviä, jotka pitävät klinikan pyörät pyörimässä sujuvasti.

Kaiken kaikkiaan esteettisellä klinikalla voi työskennellä monenlaisia ammattilaisia erilaisissa rooleissa, ja jokaisella on oma tärkeä panoksensa klinikan toiminnan kannalta. Tärkeää on, että kaikki työntekijät ovat päteviä ja ammattitaitoisia omalla alallaan sekä sitoutuneita tarjoamaan asiakkaille korkealaatuista ja turvallista palvelua.

Esteettinen klinikka ja hyödyt

Esteettinen klinikka tarjoaa monia hyötyjä asiakkailleen, jotka etsivät kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja. Tässä muutamia tärkeimpiä hyötyjä:

 1. Monipuoliset palvelut: Esteettisellä klinikalla on laaja valikoima erilaisia hoitoja ja palveluita, jotka kattavat kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Asiakkaat voivat valita juuri heille sopivat hoidot ja yhdistellä niitä tarpeidensa mukaan.
 2. Turvallisuus ja ammattitaito: Klinikoilla työskentelee koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa, kuten lääkäreitä, hoitajia ja teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet esteettisiin hoitoihin. Tämä varmistaa, että hoidot suoritetaan turvallisesti ja ammattitaidolla.
 3. Yksilöllinen suunnittelu: Jokainen asiakas kohdataan yksilöllisesti, ja hoitosuunnitelma laaditaan hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen lähestymistavan ja parhaat mahdolliset tulokset.
 4. Teknologian huipputaso: Esteettisillä klinikoilla käytetään alan uusimpia teknologioita ja hoitomenetelmiä, mikä takaa tehokkaat ja innovatiiviset hoidot. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut entistä turvallisempia ja vähemmän invasiivisia hoitovaihtoehtoja.
 5. Luottamus ja itsetunto: Kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin panostaminen voi parantaa asiakkaiden itsetuntoa ja luottamusta omaan ulkonäköönsä. Kun asiakas kokee olevansa hyvin hoidettu ja näkee positiivisia muutoksia ulkonäössään, se voi heijastua myös hänen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa.
 6. Pitkäaikaiset tulokset: Monet esteettiset hoidot tarjoavat pitkäaikaisia tuloksia, mikä tarkoittaa, että asiakkaat voivat nauttia kauniista ulkonäöstään ja hyvinvoinnistaan pitkään hoidon jälkeen.

Näiden hyötyjen ansiosta esteettiset klinikat ovat suosittuja paikkoja niille, jotka haluavat parantaa ulkonäköään ja hyvinvointiaan turvallisesti ja tehokkaasti.

Esteettinen klinikka ja mahdolliset riskit

Vaikka esteettiset klinikat tarjoavat monia hyötyjä asiakkailleen, on myös tärkeää tunnistaa ja ymmärtää mahdolliset riskit, jotka liittyvät kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyviin hoitoihin. Alle listasimme mahdollisia riskejä, jotka on hyvä pitää mielessä:

 1. Komplikaatiot ja haittavaikutukset: Kaikkiin hoitoihin voi liittyä riskejä, kuten infektioita, allergisia reaktioita, verenvuotoja tai muita komplikaatioita. Vaikka nämä riskit ovat harvinaisia, on tärkeää ottaa ne huomioon ja keskustella niistä lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista.
 2. Epäonnistuneet tulokset: Vaikka suurin osa esteettisistä hoidoista tuottaa hyviä tuloksia, on mahdollista, että hoito ei vastaakaan odotuksia tai aiheuttaa epätoivottuja muutoksia ulkonäössä. Tämä voi johtua esimerkiksi epärealistisista odotuksista, väärin suunnitellusta hoidosta tai kehon yksilöllisistä reaktioista.
 3. Psykososiaaliset vaikutukset: Joillekin asiakkaille esteettiset hoidot voivat aiheuttaa psykososiaalisia vaikutuksia, kuten lisääntynyttä ahdistusta, kehonkuvan häiriöitä tai riippuvuutta kauneudenhoitotoimenpiteistä. On tärkeää ottaa nämä vaikutukset huomioon ja tarvittaessa hakea psykologista tukea.
 4. Laitteiden ja materiaalien laatu: Esteettisillä klinikoilla käytetään erilaisia laitteita, välineitä ja materiaaleja hoitojen suorittamiseen. Huonolaatuisten tai virheellisesti käytettyjen laitteiden ja materiaalien käyttö voi lisätä riskejä komplikaatioille ja haittavaikutuksille.
 5. Eettiset kysymykset: Kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvät hoidot voivat herättää myös eettisiä kysymyksiä, kuten kehon muokkaamisen eettisyys, kauneusihanteiden edistäminen tai hoidon saatavuus ja oikeudenmukaisuus. On tärkeää pohtia näitä kysymyksiä ja tehdä eettisesti kestäviä päätöksiä hoitojen suhteen.

Esteettiset klinikat ja hintahaarukka

Esteettisten klinikoiden hintataso Suomessa vaihtelee suuresti riippuen hoidosta, klinikan sijainnista, käytettävistä tekniikoista ja laitteista, sekä lääkäreiden ja henkilökunnan kokemuksesta ja pätevyydestä. Alla listaamme yleisimpiä hinta-arvioita joistakin yleisistä esteettisistä hoidoista Suomessa:

 1. Botuliinitoksiinihoito (esim. Botox): Botuliinitoksiinihoitojen hinnat voivat vaihdella alueittain ja hoidon laajuuden mukaan. Yleensä yhden hoitokerran hinta voi olla 200–500 euroa.
 2. Täyteaineiden pistokset: Täyteaineiden, kuten hyaluronihapon, hinta voi vaihdella täytteen määrän ja hoidettavien alueiden mukaan. Yhden hoitokerran hinta voi olla 300–800 euroa.
 3. Laserhoito: Laserhoitojen hinnat vaihtelevat hoidettavasta alueesta ja käytetystä laitteistosta riippuen. Esimerkiksi kasvojen ihon uudistamiseen tarkoitetun laserhoidon hinta voi olla 300–1000 euroa hoitokertaa kohti.
 4. Rasvaimu: Rasvaimuhoidon hinta riippuu hoidettavasta alueesta ja toimenpiteen laajuudesta. Yhden hoitokerran hinta voi olla 2000–6000 euroa.
 5. Kasvojenkohotus: Kasvojenkohotuksen hinta vaihtelee toimenpiteen laajuuden ja käytettävien tekniikoiden mukaan. Yleensä hinnat voivat olla 3000–10000 euroa.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain suuntaa-antavia hinta-arvioita, ja lopullinen hinta voi vaihdella klinikan ja hoidon mukaan. Lisäksi monet esteettiset klinikat tarjoavat räätälöityjä hoitopaketteja, jotka voivat sisältää useita eri hoitoja edullisemmin.

Miten tunnistaa luotettava esteettinen klinikka?

Luotettavan esteettisen klinikan tunnistaminen on tärkeää, jotta voit varmistua siitä että olet turvallisessa ja ammattitaitoisessa hoidossa.

Alle listasimme muutamat vinkit, joiden avulla tunnistat luotettavan esteettisen klinikan: 

 1. Luvat ja sertifikaatit: Varmista, että esteettinen klinikka ja sen henkilökunta ovat asianmukaisesti lisensoituja ja sertifioituja. Tämä voi sisältää lääkärin tai sairaanhoitajan lisenssit sekä mahdolliset erikoistumisalaa koskevat sertifikaatit.
 2. Kokemus ja asiantuntemus: Tutustu esteettisen klinikan henkilökunnan kokemukseen ja koulutukseen. Kokeneet ja pätevät ammattilaiset pystyvät tarjoamaan laadukasta hoitoa ja vastaamaan kysymyksiisi luottavaisesti.
 3. Klinikan maine: Tee taustatutkimusta ja lue arvosteluja esteettisestä klinikasta ja sen tarjoamista palveluista. Asiakkaiden kokemukset voivat antaa sinulle hyvän käsityksen klinikan maineesta ja laadusta.
 4. Konsultaatio: Hyvä esteettinen klinikka tarjoaa sinulle mahdollisuuden varata konsultaatioajan ennen hoitoa. Konsultaatiossa voit keskustella hoitovaihtoehdoista, odotuksistasi ja mahdollisista riskeistä ennen päätöksen tekemistä.
 5. Lääketieteelliset tilat ja laitteet: Varmista, että esteettisellä klinikalla on asianmukaiset lääketieteelliset tilat ja laitteet hoidon tarjoamiseen. Turvallisuus- ja hygieniastandardien noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.
 6. Selkeät hinnoittelutiedot: Esteettisen klinikan tulisi tarjota selkeät hinnoittelutiedot ja antaa arvio mahdollisista kokonaiskustannuksista ennen hoitoa.
 7. Jälkihoito: Hyvä esteettinen klinikka tarjoaa asianmukaista jälkihoitoa ja tukea hoidon jälkeen. Se myös varmistaa, että ymmärrät täysin hoidon jälkeiset ohjeet ja mahdolliset riskit.
 8. Kommunikaatio: Kommunikointi henkilökunnan kanssa antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka he kohtelevat asiakkaita ja kuinka valmiita he ovat vastaamaan kysymyksiisi ja huolenaiheisiisi.

Nämä vinkit voivat auttaa sinua tunnistamaan luotettavan esteettisen klinikan, mutta muista myös käyttää omaa harkintakykyäsi ja intuitiontasi valintaprosessin aikana.

Mitä maksutapoja esteettiset klinikat hyväksyvät?

Esteettiset klinikat voivat hyväksyä useita erilaisia maksutapoja, jotka voivat vaihdella klinikan ja sen sijainnin mukaan. Yleisimpiä hyväksyttyjä maksutapoja ovat:

 1. Pankkikortit: Useimmat esteettiset klinikat hyväksyvät pankkikorttimaksuja, kuten Visa ja Mastercard.
 2. Debit-kortit: Debit-kortit ovat yleensä hyväksyttyjä maksutapoja esteettisillä klinikoilla.
 3. Mobiilimaksut: Joillakin klinikoilla voi olla mahdollista maksaa esimerkiksi Apple Payn, Google Payn tai Mobilepayn avulla.
 4. Laskutus: Joissakin tapauksissa esteettiset klinikat voivat tarjota laskutusvaihtoehtoa, jossa maksu suoritetaan myöhemmin tietyn ajan kuluessa hoidon jälkeen. Tämä voi olla vaihtoehto esimerkiksi suurempien hoitokokonaisuuksien kohdalla.
 5. Rahoitus: Joillakin esteettisillä klinikoilla on mahdollista saada rahoitusta hoitojen maksamiseen. Tämä tarkoittaa, että voit maksaa hoidot kuukausittaisissa erissä tietyn ajanjakson ajan.

Tarkista klinikan hyväksymät maksutavat etukäteen ja varmista, että valitsemasi maksutapa on käytettävissä. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että jotkut klinikat voivat veloittaa ylimääräisiä maksuja tiettyjen maksutapojen käytöstä, kuten luottokorttimaksuista.

Esteettiset klinikat kasvattavat suosiotaan

Esteettinen klinikka tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin. Turvallisuus, teknologian huipputaso, asiakaslähtöisyys ja monipuoliset palvelut ovat keskeisiä osatekijöitä, jotka tekevät näistä klinikoista suosittuja ja arvostettuja. Niiden avulla asiakkaat voivat saavuttaa haluamansa ulkoisen kauneuden ja samalla parantaa omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti.

Tsekkaa myös: Mikrobotox hoito