Täyteaineen poisto

Täyteaineiden käyttö on ollut yksi suosituimmista kauneushoitomenetelmistä viime vuosina. Vaikka täyteaineet voivat tarjota välittömiä tuloksia ja lisätä itsevarmuutta, on tilanteita, joissa täyteaineen poisto voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Mistä täyteaineen poistossa on kysymys?

Täyteaineen poisto on prosessi, joka pyrkii palauttamaan kasvojen luonnolliset piirteet ja poistamaan aiemmin lisätyt täyteaineet. Tämä voi olla tarpeen, jos haluat palata takaisin omaan luonnolliseen ulkonäköönsi tai jos täyteaineet eivät ole tuottaneet odotettuja tuloksia.

Toisinaan täyteaineet voivat myös aiheuttaa epätoivottuja sivuvaikutuksia, kuten epäsymmetriaa tai turvotusta, jolloin niiden poisto voi olla tarpeellista terveydellisistä syistä.

Täyteaineen poisto

Erilaisia tekniikoita, joilla täyteaineen poistaminen voidaan tehdä

Täyteaineiden poisto voidaan suorittaa erilaisilla menetelmillä, kuten entsyymihoidoilla tai hyaluronidaasientsyymillä, jotka hajottavat täyteaineet tehokkaasti ja turvallisesti.

Prosessi voi vaatia useita hoitokertoja, ja lopullinen tulos riippuu alkuperäisestä täyteaineesta, sen määrästä ja henkilön yksilöllisistä ominaisuuksista.

 1. Entsyymihoidot: Entsyymihoidossa kasvoille tai alueelle, jossa täyteainetta on, levitetään erityistä entsyymiliuosta. Tämä liuos hajottaa täyteaineen, minkä jälkeen se poistetaan kehosta luonnollisesti aineenvaihdunnan kautta. Tämä prosessi voi kestää useita viikkoja, ja täyteaineen poisto tapahtuu vähitellen.
 2. Hyaluronidaasientsyymi: Hyaluronidaasientsyymi on erityinen aine, joka hajottaa hyaluronihappoa, jota useimmat täyteaineet sisältävät. Tätä entsyymiä voidaan injektoida suoraan alueelle, jossa täyteainetta on, ja se hajottaa täyteaineen nopeasti. Tuloksena täyteaine poistuu elimistöstä suhteellisen nopeasti, yleensä muutaman päivän kuluessa.

Kauan täyteaineiden poisto kestää?

Täyteaineiden poisto ei välttämättä tapahdu välittömästi, vaan se voi kestää useita päiviä tai jopa viikkoja, riippuen käytetystä menetelmästä ja täyteaineen määrästä.

Lisäksi lopullinen tulos voi vaihdella yksilöllisesti, ja täyteaineen poiston jälkeen saattaa esiintyä lievää turvotusta tai punoitusta, jotka yleensä häviävät nopeasti.

Täyteaineiden poistaminen on silti hyvin turvallinen ja tehokas tapa palata takaisin omaan luonnolliseen ulkonäköön.

Täyteaineen poisto hinta

Täyteaineiden poiston hinta voi vaihdella monista tekijöistä riippuen, kuten käytetystä menetelmästä, hoidon laajuudesta, käytetystä aineesta ja alueesta, jossa täyteainetta on.

Yleensä täyteaineiden poisto ei ole yhtä kallista kuin itse täyteaineiden laittaminen, mutta se voi silti olla merkittävä kustannus.

Entsyymihoidon hinta vaihtelee yleensä hoidon keston ja tarvittavien hoitokertojen mukaan. Hyaluronidaasientsyymin käyttöön liittyvät kustannukset voivat vaihdella myös sen mukaan, kuinka paljon täyteainetta on poistettava ja kuinka monta pistosta tarvitaan.

Koska hinnat voivat vaihdella suuresti eri toimijoiden ja alueiden välillä, on suositeltavaa että kysyt hinta-arviota suoraan kauneusklinikalta, jossa harkitset poistoa. On tärkeää saada selvyyttä hoidon kustannuksista etukäteen ja ymmärtää, mitä hintaan sisältyy ja mitä ei.

Lisäksi on hyvä huomioida, että täyteaineiden poistoprosessi saattaa vaatia useita istuntoja optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi, mikä voi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi huulitäytteen poisto voi ottaa muutaman kerran, jos täytteitä on käytetty pitkään ja paljon.

Täyteaineiden poisto

Mitä huomioida ennen kuin täyteaineen poisto tehdään?

Ennen täyteaineiden poistoa on tärkeää konsultoida pätevää lääkäriä, joka voi arvioida tilanteen ja tarjota asianmukaista hoitoa.

Sinun olisi hyvä olla mahdollisimman realistinen odotuksissa, sillä täyteaineen poistaminen ei välttämättä palauta kasvoja täysin alkuperäiseen tilaansa, mutta se voi auttaa saavuttamaan luonnollisemman ulkonäön.

Mikäli harkitset täyteaineiden poistamista, sinun kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa avoimesti ja tehdä päätös omista tarpeistasi ja odotuksistasi.

Täyteaineen poisto ja hyödyt

Täyteaineen poistolla voi olla useita hyödyllisiä vaikutuksia, jotka vaihtelevat yksilöllisesti tilanteen mukaan. Alla käymme läpi muutamia yleisiä hyötyjä täyteaineiden poistosta:

 1. Paluu luonnolliseen ulkonäköön: Täyteaineen poisto mahdollistaa kasvojen tai muiden alueiden palauttamisen lähemmäs niiden alkuperäistä muotoa ja ulkonäköä. Tämä voi auttaa saavuttamaan luonnollisemman ja tasapainoisemman ilmeen.
 2. Epätoivottujen sivuvaikutusten poistaminen: Joskus täyteaineet voivat aiheuttaa epätoivottuja sivuvaikutuksia, kuten epäsymmetriaa, turvotusta tai kyhmyjä. Täyteaineiden poisto voi auttaa poistamaan nämä sivuvaikutukset ja parantamaan ulkonäköä.
 3. Itsetunnon parantaminen: Monille täyteaineen poisto voi olla merkittävä askel kohti parempaa itsetuntemusta ja hyvinvointia. Paluu omaan luonnolliseen ulkonäköön voi vahvistaa itsetuntoa ja lisätä itseluottamusta.
 4. Terveydelliset näkökohdat: Joissain tapauksissa täyteaineen poisto voi olla tarpeen terveydellisistä syistä, kuten jos täyteaineet aiheuttavat allergisia reaktioita tai muita haittavaikutuksia. Täyteaineiden poistaminen voi auttaa välttämään näitä riskejä ja parantamaan yleistä terveyttä.
 5. Mahdollisuus uusiin hoitovaihtoehtoihin: Poisto voi avata mahdollisuuksia uusille kauneudenhoitovaihtoehdoille, kuten erilaisille täyteaineille tai hoitomenetelmille. Se antaa myös mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja tehdä uusia päätöksiä ulkonäön suhteen.

Täyteaineen poistaminen ja mahdolliset riskit

Täyteaineiden poisto voi olla turvallinen ja tehokas menettely, mutta kuten kaikissa lääketieteellisissä toimenpiteissä, siihen liittyy tiettyjä riskejä ja mahdollisia haittavaikutuksia. On tärkeää, että ymmärrät nämä riskit ennen päätöksen tekemistä. Alla luettelemmemuutamia mahdollisia riskejä täyteaineiden poistoon liittyen:

 1. Ihoärsytys ja punoitus: Täyteaineiden poistomenetelmät voivat aiheuttaa lievää ihoärsytystä ja punoitusta hoidetuilla alueilla. Tämä on yleensä ohimenevää, mutta se voi aiheuttaa epämukavuutta ja näkyviä oireita lyhyeksi ajaksi.
 2. Allergiset reaktiot: Joillakin voi esiintyä allergisia reaktioita käytetyille aineille, kuten entsyymeille tai hyaluronidaasille. On tärkeää kertoa lääkärille kaikista tiedossa olevista allergioista tai herkistymisreaktioista ennen hoidon aloittamista.
 3. Epätäydellinen poisto: Täyteaineiden poisto ei aina ole täysin tehokas ensimmäisellä kerralla, ja usein saattaa vaatia useita hoitokertoja saavuttaakseen halutun tuloksen. Epätäydellinen poisto voi johtaa osittaiseen täyteaineen jäämiseen, mikä voi vaikuttaa hoidon tulokseen.
 4. Täyteaineiden siirtyminen: Täyteaineiden poiston aikana täyteaine voi siirtyä muille alueille, mikä voi aiheuttaa epäsymmetriaa tai muita haittavaikutuksia. Tämä on harvinainen komplikaatio, mutta se on syytä ottaa huomioon.
 5. Infektioriski: Kaikkiin ihon lävistyskohdissa tehtäviin toimenpiteisiin liittyy pieni infektioriski. On tärkeää noudattaa huolellista hygieniaa ja seurata lääkärin antamia hoito-ohjeita vähentääkseen tätä riskiä.
Täyteaineiden poistaminen

On tärkeää keskustella näistä riskeistä lääkärin tai hoitajan kanssa ennen täyteaineiden poistoa ja varmistaa, että ymmärrät täysin mahdolliset komplikaatiot ja hoitoon liittyvät odotukset. Lääkäri tai hoitaja voi auttaa sinua arvioimaan riskit ja hyödyt sekä valitsemaan sinulle sopivan poistomenetelmän.